AdobeStock 169533642

Onderwijs­huis­vesting voor maximale ontwikkelings­kansen

Nieuwbouw/
renovatie

De doelstelling van Arcade is het realiseren en in stand houden van goede onderwijsgebouwen binnen de gemeente Dordrecht.

Verhuur

Onderwijsgebouwen kunnen door Arcade verhuurd worden binnen de IKC-gedachte; kinderdagopvang, peuterpeelzalen en buitenschoolse opvang.

Onderhoud

Alle onderwijsgebouwen moeten goed onderhouden worden. Arcade zorgt voor toezicht en controle op de uitvoering van het onderhoud.

AdobeStock 585685013

De missie 
van Arcade

Arcade Dordrecht draagt bij aan maximale ontwikkelkansen voor kinderen door het realiseren en in stand houden van onderwijsgebouwen. Ons uitgangspunt is het voorzien in een toekomstbestendige en inspirerende leer- en werkomgeving met een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

© Arcade Dordrecht

Privacyverklaring | Ontwerp en realisatie: Nuvastgoed