AdobeStock 169533642

Projecten

Voor het waarborgen van de bouwtechnische- en installatietechnische kwaliteit en om te voldoen aan voorschriften moet Arcade de bestaande schoolgebouwen tijdig renoveren of vervangen door nieuwbouw. Uitgangspunt bij renovatie is het uitvoeren van werkzaamheden met als doel het verlengen van de levensduur van het gebouw met ca. 20 jaar. De noodzakelijke ingrepen kunnen zowel een technische als onderwijskundige aanleiding hebben. Indien renovatie niet meer de gewenste kwaliteit oplevert wordt overgegaan tot vervangende nieuwbouw. De planning voor renovatie en nieuwbouw is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan. Hierin zijn alle schoolgebouwen opgenomen met vermelding van de voorgenomen uitvoeringsvorm en de te verwachten kosten. Dit IHP is de basis voor de jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Dordrecht.

Arcade Dordrecht 6697
Arcade Dordrecht 6701
Arcade Dordrecht 6700

Nieuwbouw Pius X

2023 - 2024

Aan de Brouwersdijk nr. 4 wordt in de zomer begonnen met de realisatie van dit project. De oplevering zal naar verwachting eind 2024 plaatsvinden zodat het gebouw begin 2025 in gebruik kan worden genomen. Op dit moment loopt het aanbestedingstraject.

Arcade Dordrecht 6704
Arcade Dordrecht 6724
Arcade Dordrecht 6720
Arcade Dordrecht 6714

Nieuwbouw Kristal

2023 - 2024

Op het perceel van de voormalige Kristal-school aan de Heimerstein 36 zal de nieuwbouw verrijzen van de nieuwe Kristalschool. In dit schoolgebouw zullen alle leerlingen van de voormalige 2 Kristal-scholen (Heimerstein en Zuilenburg) worden ondergebracht. In het 3e kwartaal van 2023 starten de werkzaamheden, oplevering zal naar verwachting eind 2024 plaatsvinden waarna het gebouw begin 2025 in gebruik kan worden genomen. Op dit moment loopt het aanbestedingstraject.

Arcade Dordrecht Bernhard 6688
Arcade Dordrecht Bernhard 6693

Nieuwbouw Bernhardschool

Start eind 2024

De Bernhardschool aan de Willaertstraat 2 is aan vervanging toe. Het ontwerpteam heeft het PvE omgezet in een definitief bouwplan. De nieuwbouw is voorzien op de huidige locatie, de Bernhardschool zal daarom tijdelijk moeten verhuizen naar de locatie van Pius X aan de Brouwersdijk 111.

Arcade Dordrecht 0006
Arcade Dordrecht 0898
Arcade Dordrecht 0869
Arcade Dordrecht 0861

Renovatie Bever en Johan Frisoschool

2023 - 2024

De plannen voor de renovatie voor het schoolgebouw aan de Ch. Mendesring 188 / 196 bestaan al enkele jaren en komen in 2023 tot uitvoering. In de plannen zijn ook SUVIS- en verduurzamingsmaatregelen opgenomen. Uitvoering zal naar verwachting tot medio 2024 duren.

Arcade Dordrecht 0806
Arcade Dordrecht 0003
Arcade Dordrecht 0850
Arcade Dordrecht 0828

Renovatie Wantijschool

2023

Door het samenvoegen van beide Wantijscholen in het gebouw Maasstraat 202 na de zomervakantie van 2023, is het noodzakelijk om de renovatieplannen nu uit te voeren. Naast de verbeteringsplannen en zal ook de indeling worden aangepast aan het leerlingenaantal in combinatie met PSZ en BSO. Het grootste gedeelte moet voor de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn uitgevoerd.

X5h3yhaj0nrbi3znfj7j

SUVIS- en verduurzamingsmaatregelen

2023 - 2024

Bij diverse bestaande schoolgebouwen worden deze maatregelen voorbereid en uitgewerkt. De planning is om de werkzaamheden grotendeels voor eind 2024 afgerond te hebben. Per school wordt er een definitief plan, begroting en planning opgesteld.

© Arcade Dordrecht

Privacyverklaring | Ontwerp en realisatie: Nuvastgoed