Onderhoud

Alle onderwijsgebouwen moeten goed onderhouden worden. De kosten voor onderhoud komen voor rekening van het betreffende schoolbestuur. Ter dekking van deze kosten ontvangen schoolbesturen de MI-vergoeding. Arcade zorgt voor toezicht en controle op het uitvoeren van het onderhoud. Op verzoek van een schoolbestuur kan Arcade ook zorgen voor coordinatie en begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden.

Arcade Dordrecht stelt voor ieder pand een meerjarenonderhoudsplan op. Dit plan wordt besproken met het betreffende schoolbestuur. Per jaar worden de activiteiten uit dit plan opgenomen in een jaarplan. Daarnaast verzorgt Arcade incidenteel en dagelijks onderhoud, periodieke controles en keuringen.

AdobeStock_555248065-B

© Arcade Dordrecht

Privacyverklaring | Ontwerp en realisatie: Nuvastgoed