Opening Wantijschool

Image

Vanochtend is na een intensieve verbouwing de Wantijschool (Nestas Scholengroep) aan de Maasstraat in Dordrecht in gebruik genomen.

De leerlingen van de Wantijschool zijn vanaf heden allemaal in dit schoolgebouw gehuisvest. In de Wantijschool zijn ook ruimten voor de buitenschoolse opvang van Prokino Kinderopvang gecreëerd. Het gebouw van de Wantijschool huisvest nu een daltonbasisschool, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

De afgelopen periode heeft Arcade Dordrecht in samenwerking met Nestas Scholengroep maatregelen genomen om het binnenklimaat te verbeteren. Dit zorgt voor een optimale leer- en werkomgeving voor de leerlingen en de medewerkers. De ventilatie is aangepast waardoor er gehoor wordt gegeven aan de regelgeving (SUVIS maatregelen). Daarnaast is de volledige school intern gerenoveerd. Wethouder Peter Heijkoop heeft deze morgen de opening verzorgd.

Image (1)

Onderwijshuisvesting voor maximale ontwikkelingskansen#IKC #SUVIS #onderwijshuisvesting #onderwijs #Arcade

© Arcade Dordrecht

Privacyverklaring | Ontwerp en realisatie: Nuvastgoed